Home » Familiewapen

Familiewapen

 
 


© Dit wapen is in 2010 ontworpen door H.K. Nagtegaal en geregistreerd op verzoek van L. Terlouw.

 

 

Wapen: in blauw een verhoogde golvende dwarsbalk, vergezeld beneden van een weegschaal, alles zilver.

 

Helmteken: vijf omgekeerde zilveren zwaarden, waaiersgewijs geplaatst.

 

Dekkleden: blauw, gevoerd van zilver.

 

 In Nederland is van de stamvader van de huidige familie Terlouw geen familiewapen bekend !

In 2011 is er wel een "vergeten" op perkament getekend familiewapen gevonden uit 1737 van Teunis Tys Terlouw en zyn huysvrouw Maayke Cornelisz Broere. Teunis was de kleinzoon van onze stamvader Anthonis Woutersz Terlouw en leefde van 1680 tot 1764, hij woonde in Goudriaan en was in zijn leven o.a. schepen / heemraad 1717, 1718, 1722, 1723, 1742, 1746-1749, 1752, kerkmeester 1714, 1715, armmeester 1725, ouderling 1742-1745.


Dit wapen is voor zover bekend door niemand anders in de familie Terlouw gevoerd!

De Duitse "Terlouwen".

 De Wapenzegels van de Duitse familie Terlouw. Periode 1372-1553 Wesel. Afbeeldingen ervan liggen in Duisburg, te vinden in een boekje.

Alle wapens uit Wesel hebben precies dezelfde wapenkenmerken als de latere 17e eeuwse Gorinchemse Terlouwen (b.v. die van Lieb jansz) , namelijk een klavertje drie met een wolfsangel of weerhaak door de steel van de klaver.

Het ligt daarom voor de hand dat er familiebanden zijn geweest.

Ergens aan het einde van de 15e eeuw (ca 1480) zal er een Terlouw vanuit Wesel naar Gorinchem zijn gegaan, echter het is tot op heden niet helder hoe dat precies zit. Nader onderzoek moet hierover helderheid verschaffen. In de tijd dat dit aan de orde was, werd er veel gebouwd in Gorinchem. Wellicht is hierin een relatie te vinden (bv met de aanvoer van bouwmateriaal via de rivier.

Bij de zegels moet onderscheid gemaakt worden tussen de zogenaamde ambtszegels (zegels op naam van de functionaris, maar uitsluitend gebruikt werden bij documenten voor de stad. De persoonlijke zegels/ wapens waren uiteraard voor persoonlijk gebruik.


1:  Ambtswapen van Brunyng de Louwa (de Louwe, de Louva). Opschrift: sigilv Brunois d'Lowen.

Consul (Ratsherr)                : 1372, 1378, 1383-91/92.

Burmeister/Rentmeister        : 1378.

Schepen (Schöffe)               : 1391/92-1398.

1a: Persoonlijk zegel Brunyng. Opschrift: sigilv Brunois d'Lowen.

 

2 : Ambtszegel van Derik (Dederick, Diderik) van Louwen (de Louwen). Opschrift: sigl Diderich vae Louwen.

Consul (Ratsherr)                : 1422-1432.

Burmeister/Rentmeister        : 1426,28,30,32.

Schepen (Schöffe)               : 1433-1449.

2a: Persoonlijk zegel van Derik. Opschrift: sigl Dederich de Louwen.


3 : Ambtszegel van Peter van Louwen. Opschrift: sil Peter van Louwen.

Consul (Ratsherr)     : 1489.

Bürgermeister          : 1501-03.

Schepen (Schöffe)    : 1489-1506.

3a: Persoonlijk zegel van Peter. Opschrift: sil Peter van Louwen.


4 : Persoonlijk zegel van Johan van Louwen. Opschrift: si' Johan van Louwen.

Schepen (Schöffe)         : 1482-83.


5 : Persoonlijke zegels van Henrik ter Louwen. Opschriften:  s Henrick ter Louwen  s Hinrick ter Louwen.    

Consul (Ratsherr)     : 1521-22. 

Bürgermeister          : 1535-52.

Schepen (Schöffe)    : 1528-53.

Holzrichter Weseler Wald  : 1535.

 N.B.

Appolonius de Louwa (Consul te Wesel 1354) is mogelijk de vroegste naamdrager en mogelijk de vader van Brunyng (1). Appolonius heeft voor zover bekend geen wapenzegel achtergela­ten.

Derich (Consul :1527, 1534, 1539-51 en Holzrichter 1532) heeft vreemd genoeg geen wapenzegel achtergelaten voor zover bekend. Gezien zijn functies in de 16e eeuw is dit merkwaardig. De tijd van functies komt overeen met die van Henrick, evenals de functie van Holzrichter.

Met dank aan Bert Terlouw, Raalte voor het Duitse gedeelte.


Hosted by Voorouders.net   Powered by Family Tree PHP 1.5.1 © 2009-2022 Gerrit Veldman